Charter 2017-07-12T14:03:00+00:00

Bådcharter
Danish Water Taxi kan chartres til mange typer opgaver:

Filmhold

Opmålingsopgaver

Firmatur

VIP transfer

Fisketure

Inspektioner

SAR-opgaver